Great Fortune Hotels

Kullanım Şartları

İnternet Sitesi Kullanım Şartları

İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşbu internet sitesiniherhangi bir şekilde kullanmanız burada belirtilen Şart ve Koşulları kabul ettiğiniz anlamına geldiğinden, lütfen bu belgedeki Şart ve Koşulları dikkatle okuyun.

Bu sitede “biz”, “bizim,” ve “Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.”ifadeleri Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’ni anlatır. “Siz” bu internetsitesine erişim sağlayan ve/veya kullanan kişileri anlatır.

İşbu sözleşme (bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), sitemiz kullanıcısı siz ve Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. arasında akdedilen ve aşağıdaki hususlarda mutabık kalındığını gösterir resmi bir sözleşmedir.

Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. Posta Adresi: Silahtar Mektebi Sokak 1 34126 İstanbul

İlgi: İnternet Sitesi Kullanım Şartları,

Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. Türkiye Cumhuriyeti’nin, güncel olarak, https://www.greatfortunehotels.com/ adresinde hizmet veren internetsitesini (bundan sonra kısaca “Site” olarak anılacaktır) kullanmakla ve aşağıda da belirtildiği üzere, işbu Site üzerinden sunulan hizmetlerden herhangi birini kullanmakla, Site’nin kullanıcısı olduğunuzu ve bu sıfatla ve de Site’de sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam ettiğiniz sürece işbu Sözleşme’de düzenlenen kullanım şartlarıyla bağlı olduğunuzu kabul etmişve bunlara uyacağınızı taahhüt etmiş olursunuz.

Site’de sunulan hizmetlerden kimilerinin kullanımı ek bazı kurallarla düzenlenebilecek olup, söz konusu hallerde sizden anılan ek kuralları kabul ettiğinizi ilgili hizmetlerin kullanımına erişiminiz sırasında beyan etmeniz istenebilecektir. Adı geçen ek kurallar, ilgili hizmetten faydalanmaya başladığınız anda yürürlüğe girecek olup, işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. Gizlilik Politikası da işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, Site’yi kullanımınız sırasında Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. ile paylaştığınız bilgilerinizin tarafımızdan toplanması ve Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’ninişbu bilgiler üzerindeki haklarını düzenlenmektedir. Bu nedenle, Site’yikullanmadan ve sunulan hizmetlerden faydalanmaya başlamadan önce işbu Gizlilik Politikası’nı da okumanız gerekmektedir.

EĞER İŞBU SÖZLEŞME VE AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA DÜZENLENEN HUSUSLARLA BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEDEN VE SUNULAN HİZMETLERDEN FAYDALANMAYINIZ.

Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti., sunduğu hizmetlerde değişiklik yapma, yeni hizmetler sunma ve/veya mevcut hizmetleri kaldırma haklarınısaklı tutmakta olup, işbu Sözleşme tüm eklenen, değiştirilen ve/veya kaldırılan hizmetler için geçerliliğini koruyacaktır.

İşbu Sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası, herhangi bir zamanda ve Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin tek taraflıiradesiyle, bildirim yapılarak veya yapılmadan değiştirilebilir. Belirtilen şekilde değişik yapılması halinde, işbu Sözleşme’nin ve ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası’nın değişik güncel metinleri Site’nin ana sayfasında yayımlanacaktır ve değişiklikler yayımlanma tarihinde yürürlüğe girecektir. Değişiklikler yayımlandıktan sonra Site’yi kullanmaya ve sunulan hizmetlerden faydalanmaya devam etmeniz işbu değişiklikleri kabul ettiğiniz ve onlarla bağlı olduğunuzu beyan ettiğiniz anlamına gelecektir. Sözleşme’nin ve ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası’nın son güncellenme tarihini, metinlerin en sonuna bakarak teyit ediniz. Güncellenme tarihlerini takip edebilmeniz amacıyla, Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. tarafındanSözleşme’nin ve ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası’nın en sonunda son değişiklik tarihi belirtilecektir. Bu nedenle, güncel metinlerden haberdar olabilmek için, düzenli olarak Sözleşme’yi ve Gizlilik Politikası’nı Site üzerinden takip etmeniz gerekmektedir.SİTENİN ve HİZMETLERİN KULLANIMI

Site kullanıcıları ve sunulan hizmetlerden faydalanmak için bilgilerini bizimlepaylaşmış olan kullanıcılar aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt ederler:

Şifre ve Güvenlik: Sitedeki bazı hizmetlerden faydalanabilmeniz için iletişim bilgilerinizi paylaşmanız gerekmektedir ve işbu iletişim bilgilerinizin ve diğer bilgilerinizin gizliliğini temin etmek kullanıcıların sorumluluğundadır.

İnternet Sitesi’nde bizimle paylaşılacak bilgiler için aşağıdakiler belirlenemez:

• Üçüncü bir kişinin yerini alma maksadıyla ona ait adı, soyadı ve sair kişisel veriler,

• Herhangi birine ait bir hak ve/veya o hakka ait bilgiler,

• Yasadışı, meşru olmayan ve/veya üçüncü bir şahsı rahatsız edecek ve söz konusu üçüncü şahısların kişisel verilerini onayları olmaksızın ifşa eden ve ilgili kişilerin kişisel veri güvenliğini ihlal edecek bilgiler, notlar ve paylaşımlar.

Üçüncü kişilerin, izni olmaksızın onlara ait kişisel verilerin paylaşılması neticesinde Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin ve/veya üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zarardan bahsi geçen paylaşımın sahibi olankullanıcı sorumludur.

Paylaşımlı bilgisayar kullanan kullanıcılar, kullanımları bittikten sonra ve fakat Site’den ayrılmadan önce bizimle irtibata geçebilecekleri e-posta kullanıcı hesaplarını kapatmayı kabul ve taahhüt ederler.

Sizinle yaptığımız yazışmaların üçüncü şahısların eline geçtiğinden şüphe ettiğinizde, vakit kaybetmeden Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nibu durumdan haberdar etmeniz gerekmektedir.

İzinsiz erişim hakkındaki bildiriminiz, Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından bir önlem alınmasını zorunlu kılmaya yeterli olmayıp, hesabınızın izinsiz kullanımı dolayısıyla doğabilecek tüm risk sizin sorumluluğunuzdadır. Site kullanıcıları, işbu maddeye aykırı hareketleri neticesinde doğabilecek hiçbir zarardan ve/veya üçüncü şahısların şifrelerini veya kişisel verilerini ele geçirmesi sonucu kişisel verilerinin rızaları hilafına kullanılmasından Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin hiçbir şekilde mesul olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

Coğrafi Sınırlamalar: Site ve sunulan hizmetler Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilindeki kullanımlar için hazırlanmıştır. Kullanıcılar, işbu Sözleşme’ye ve her türlü yerel, ulusal ve uluslararası kanunlara ve düzenlemelere riayet edeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Yasaklanması halinde Site’nin kullanılması ve hizmetlerden yararlanılması mümkün değildir. Kullanıcılar, kendi hukuk sistemlerinde hizmetlerden faydalanılmasına izin verilmediği takdirde Site’yi ve hizmetleri kullanmamalıdırlar.

Kayıtlı Bilgiler: Aşağıdaki hususlarla ilgili tüm sorumluluk yalnızca kullanıcılara aittir:

• Site’ye kullanıcı tarafından sunulan bilgiler ve içerikler,

• Hizmetlerin kullanımı sırasında kullanıcı tarafından yayımlanan, aktarılan, gönderilen ve sair her türlü erişilebilir kılınan bilgiler (bundan sonra kısaca “Gönderilen Bilgiler” olarak anılacaktır).

İhlallerin Bildirimi: İşbu Sözleşme’nin, kayıtlı kullanıcılar dâhil, tüm üçüncü kişiler tarafından ihlali halinde Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin vakit kaybetmeden bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Siteden ve Hizmetlerden Faydalanmanın Kısıtlanması: Tamamen Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin takdirinde olmak üzere Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti., uygun olmadığını düşünebileceği ve/veya yasadışı bir eylem teşkil edebilecek ya da bu İnternet Sitesi için yürürlükteki yasalarca yasaklanan faaliyetleri yasaklayabilir.

Kullanıcılar, aşağıda sayılanlar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıda belirtilen konularda, içerik ve bilgi aktarımı ve faaliyetlerde bulunmaları durumunda Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’ni her türlü sorumluluktan ayri kılacaklarını, Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin işbu faaliyetler nedeniyle hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul ve taahhüt ederler:

• Üçüncü şahıslara ait olup izin alınmaksızın kullanılan kişisel veriler,

• Virüs, zaman bombası, Truva atı, cancelbotlar (bir internet sunucusunda çalışan ve istenmeyen mesajları otomatik olarak internetteki gruplara gönderen program ya da botlardır), solucanlar ve diğer zararlı ya da bozuk kodlar, bileşenler ya da cihazları içeren hizmetler/programlar üzerinden Site’ye erişim sağlanmayacaktır,

• Site’ye ve hizmetlere erişim için scriptleri, botları ya da diğer otomatikleştirilmiş teknolojileri kullanan bilgi ve içerik,

• Site’yi ve hizmetleri, zincir mailleri, gereksiz ve kimliği belirsiz mailler göndermek için kullanan bilgi ve içerik,

• Spam, spim (IM servislerinde kullanılan SPAM tipi), phising, trolling(kullanıcıları internet ortamında bir siteye çekmeye çalışmak) gibi aktivitelerin herhangi bir şekilde kullanıldığı bağlantılar,

• Telif ve marka haklarını, ticari sırları, patent veya diğer fikri hakları ihlal eden ve bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, üçüncü kişilerin telifli içeriklerini, ticari markalarını onların uygun rızalarını almadan kullanan ya da üçüncü kişilerin bilgilerini (ticari sır olarak korunup korunmadığına bakılmaksızın) gizlilik yükümlülüğünü ihlal ederek kullanan yahut yayan bilgi ve içerik,

• Herhangi bir solucan, virüs ya da diğer zararlı, yıkıcı ya da bozucu kod yada programları yaymak ya da iletmek,

• Kasten ya da kasten olmadığı önemsenmeksizin, yasal mevzuatı ihlal eden bilgi ve içerik (işbu yasal mevzuat işbu Sözleşme’ye uygulanan hukuku, kullanıcıların servis sağlayıcısının ve bilgisayarının bulunduğu yasal düzeni ve kişisel verileri paylaşılan kişilerin bulunduğu yer hukukunu kapsamaktadır),

• Kendi kimlik bilgilerini gizlemek için Internet Protokolü (IP) başlıklarını taklit eden ya da aksi halde tanımlama bilgilerini değiştirmek için kullanan,

• Yanıltıcı, sahte ve eksik olarak Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’ne sunulan bilgi ve içerik,

• Site’yi, hizmetleri, servis sağlayıcılarını ve Sitenin bağlı olduğu internet ağlarını engelleyen veya bozan, ya da, Sitenin bağlı olduğu internet ağlarının herhangi bir gerekliliğine, sözleşmelerine, düzenlemelerine aykırı bilgi ve içerik,

• Diğer kullanıcılar hakkında bilgi toplayan ve biriktiren içerik,

• Diğer internet kullanıcılarının bilgilerini toplamak ve dağıtmak dâhil, ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde, uygulanan hukukun izin verdiği haller müstesna olmak üzere, üçüncü şahısların özel hayatlarını ihlal eden her türlü faaliyete katılım sağlayan bilgi ve içerik,

• Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. sunucularına ya da ağa herhangi bir şekilde virüs içeren yazılım ya da herhangi bir bilgisayar kodu, dosyası yada herhangi bir bilgisayarın yazılımını, donanımını ya da haberleşme aracını engelleme, yok etme ya da çalışma fonksiyonlarını sınırlayan herhangi bir programı yüklemek ya da yayınlamak,

• Bu İnternet Sitesi’ni Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin, çalışanlarına veya başka kişilere hakaret ve iftirada bulunmak veya Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin itibarını lekeleyecek başka herhangi bir eylemde bulunmak için kullanmak,

• Bu İnternet Sitesi’ne yukarıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kanaatimizce rahatsızlık veya hasar veren veya Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. veya üçüncü tarafın sistem veya ağ güvenliğini ihlal eden, onur kırıcı, müstehcen, tehdit eden, pornografik veya herhangi bir şekilde kanun dışı herhangi yetkilendirilmeyen materyaller gönderilmesi veya iletilmesi.

İşbu maddenin ihlali nedeniyle ortaya çıkacak her türlü zararın tazmini kullanıcının sorumluluğunda olup, Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin, iş ortaklarının veya yöneticilerinin, idarecilerinin, çalışanlarının ve sair kişilerin uğradığı zararlar tam ve eksiksiz olarak tazmin edilecektir. Kullanıcıların bu mesuliyeti mutlaktır.Gerçeğe Aykırı Bilgi Yasağı: Kullanıcılar, Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’ne sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı bilgiler vermemeyi kabul ve taahhüt ederler. Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’neaktarılmış olan bilgilerin daha sonradan sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı hale gelmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’ne bildirilecektir.

Dürüstlük Kuralına Uygun ve Tek Profil: Site’de sunulan hizmetlerden faydalanmak isteyen kullanıcılar, eş zamanlı olarak tek bir başvuru yapabilirler. Yanlış ve yanıltıcı olacak şekilde farklı başvurularda bulunulamaz.

Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. Çalışanlarını ve Temsilcilerini Taciz Etme Yasağı: Kullanıcılar Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin sunulan hizmetler için görevlendirilmiş çalışanlarını ve temsilcilerini taciz etmeyeceklerini, rahatsız edici, sindirici ve tehditkâr davranışlarda bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Yasal ve Meşru İfşa: Kullanıcılar, aktardıkları bilgilerin, yürürlükteki mevzuat tarafından öngörülmesi halinde, tek taraflı olarak ve izne gerek olmaksızın, aşağıdaki hallerde Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından ifşa edilebileceğini kabul ve beyan ederler:

• Yasalara uymak, yasaların ve yasal prosedürlerin uygulanabilmesi için gereklilikleri yerine getirmek;

• Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin veya üçüncü kişilerin haklarını, mülkiyetlerini korumak;

• Herhangi birisi (kullanıcılar dâhil olmak üzere) zarar verilmek veya şiddete maruz bırakılmakla tehdit edildiğinde, işbu kişinin sağlığını ve/veya güvenliğini temin etmek;

• KVKK ve GDPR Mevzuatında sayılan işleme şartlarının bulunması durumunda.

Garantiden Muafiyet: Bu İnternet Sitesi’nde yer alan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için tüm makul çabayı göstermemize rağmen bu İnternet Sitesi’nde yer alan bilginin doğru veya eksiksiz olmamasından sorumlu tutulamayız. Bu İnternet Sitesindeki materyale güvenmenizden doğan sorumluluk tarafınıza aittir. Materyalde ve bu İnternet Sitesi’nde bulunan bilgilerde yapılan her tür değişikliği takip etme sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul edersiniz. İşbu bölüm, uygulanacak mevzuatın izin verdiği en geniş kapsamda uygulama alanı bulacaktır. Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti., hizmetleri “olduğu gibi” ve “uygulanabilirlik” temelinde sunmakta olup, zımni veya açık, sözleşmesel ya da sair şekillerde, hizmetlerin ve sitenin (içlerinde mevcut bilgiler dâhil olmak üzere) ticari veya bireysel kullanımına ilişkin ve ihlallere karşı hiçbir teminat vermemektedir. Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti., hizmetlere bağlanım ve erişim ile ilgili hiçbir teminat sunmadığından, hiçbir yükümlülük altında değildir.

Ayrıca, doğrudan Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.tarafındansunulmayan ve fakat servisler aracılığıyla erişilebilen her türlü fikir, teklif, beyan ve sair bilgi veya içerik, tamamen onu yayınlayana ait olup Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’ne karşı ileri sürülemez. İşbu içerik ve bilgiyi yayımlayanlar onlara ait tüm sorumluluğu haizdirler.

Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. ve sözleşmeli tarafları kullanıcıların verdiği bilgileri doğrulamak için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Yine de, bu yöntemlerin hiçbirisi mükemmel değildir ve kullanıcılar, Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin ve sözleşmeli taraflarının, verilen bilgilerin yanlışlığının tespitinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederler.

Deneme Fonksiyonları: Zaman zaman Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. yeni “deneme” (beta) sürümler ve fonksiyonlar ile kullanıcılarının hizmetlerden faydalanma deneyimini sınayabilir. Bu sürümler ve fonksiyonlar yalnızca deneyim geliştirmek amaçlı olup hiçbir şekilde vaat edilmemektedir ve Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin tek taraflı iradesiyle her zaman değiştirilebilir ve kaldırılabilir. İşbu Sözleşmenin “Garantiden Muafiyet” başlıklı bu bölümünün hükümleri söz konusu deneme sürümler ve fonksiyonlar için de aynen geçerli ve yürürlüktedir.

Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’ne Ait Olmayan Eylemlerden Sorumsuzluk: Uygulanacak olan mevzuatın öngördüğü en geniş sınırlar dâhilinde Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti., hiçbir şart ve koşulda, kullanıcılardan ve/veya servislerden faydalanan sair kişilerden kaynaklanan doğrudan yahut dolaylı, genel, özel, tekrar eden ve telafi edici hiçbir zarardan sorumlu değildir. Yanlış beyanlar ile kaydolmuş ve/veya diğer kullanıcıları manipüle etmek yahut onlara zarar vermek amacında olan kullanıcıların davranışlarından kaynaklanan itirazlar, kayıplar ve zararlar dolayısıyla ileri sürülebilecek sorumluluk da bu hükme tâbidir.

Aktarım: Bu İnternet Sitesi’ne elektronik posta veya başka yollarla aktardığınız kişisel olmayan her tür yazışma veya veri, soru, yorum, öneri gibimateryalin gizli ve tescilli olmadığı kabul edilecektir.

Aktardığınız veya yayınladığınız her şey Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin mülkü haline gelir ve çoğaltma, kamuya açma, aktarma, yayınlama, yayımlama ve ilan etme dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir amaçla kullanılabilir. Ayrıca, Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. bu İnternet Sitesi’ne gönderdiğiniz herhangi bir yazışmadaki her tür fikri, grafik sanat çalışmasını, icadı, geliştirmeyi, öneriyi veya konsepti (ürün geliştirme, üretme dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın) herhangi bir amaçla kullanmakta serbesttir. Söz konusu kullanım bilgileri, ibraz eden tarafa tazminat hakkı vermez. Bilgileri göndererek ibraz ettiğiniz materyal/içeriğin sahibi olduğunuzu, bunların iftira niteliğinde olmadığını ve Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından kullanımının herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmeyeceğini ya da yürürlükteki yasaların ihlaliyle karşı karşıya bırakmayacağını garanti edersiniz. Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.gönderilen bilgileri kullanmakla yükümlü değildir.

Fikri Mülkiyet Hakları: Bu İnternet Sitesi’ndeki her tür metin, resim ve diğer materyale ait tüm telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet haklarıSeyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’ne aittir veya ilgili sahibinin izniyle siteye dahil edilmiştir.

Bu İnternet Sitesi’nde gezinebilirsiniz ve yazdırma veya bir sabit diske indirme yoluyla ya da başka şahıslara iletme amacıyla alıntılarınıçoğaltabilirsiniz. Bu, yalnızca hiçbir telif hakkını veya patent bildirimini ihlal etmemeniz ve bu tür çoğaltmaların üzerinde aşağıdaki ticari markanın görünmesi kaydıyla yapılabilir. Bu İnternet Sitesi’nden çoğaltılan hiçbir şey satılamaz veya ticari kazanç amacıyla dağıtılamaz, değiştirilemez ve başka herhangi bir tür çalışmaya, yayına veya internet sitesine dahil edilemez.

® Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti., tescili bir ticari markadır. Tüm hakları saklıdır.

Bu İnternet Sitesi’nde sergilenen ticari markalar, logolar, karakterler ve hizmet markaları (topluca “Ticari Markalar”) Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’ne aittir. Bu İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir şey, sitede sergilenen herhangi bir Ticari Marka’ya ait lisansın veya kullanım hakkının verildiği şeklinde yorumlanamaz. Bu İnternet Sitesi’nde sergilenen Ticari Markalarıveya diğer herhangi bir içeriği, işbu Şart ve Koşullar’da belirtilen durumlar hariç kullanmanız ve her halükârda kötüye kullanmanız kesinlikle yasaktır. Ayrıca Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin fikri mülkiyet haklarını, gerekli hallerde yasaların izin verdiği ölçüde hukuki ve cezai olarak sonuna kadar koruyacağı, korumak için hukuken mümkün ve geçerli her türlü tedbiri alacağı burada açıkça beyan edilir.

Gizli Bilgilerin Kullanımı Yasağı: Kullanıcılar;

• Üçüncü kişilere ait Kişisel Verileri,

• Gizli Bilgileri,

• Sair telif haklı içeriği, ticari markayı, hizmetler aracılığıyla elde edilebilecek müseccel bilgileri,

Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin veya işbu bilgilerin sahibinin önceden alınmış muvafakati olmadıkça, yayınlamamayı, kopyalamamayı, aktarmamayı, ifşa etmemeyi, kamuyla paylaşmamayı, bunlardan türev herhangi bir çalışma yapmamayı, yaymamayı, bunları ticari amaçlı kullanmamayı ve/veya bunların kopyasını çıkartmamayı kabul ve taahhüt ederler.

Başka İnternet Siteleri’ne Bağlantılar: Site’de, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin sahibi olmadığı üçüncü kişilerin internet sitelerine linkler (bağlantılar) verilmiş olabilir ve bu durumda Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. bu diğer internet sitelerinin içeriği, verdiği bilgilerin doğruluğu veya bu sitelerin işlevinden hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bağlantılar iyi niyetle verilmiştir ve Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. bağlantı verdiğimiz diğer internet sitelerinde daha sonra yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Başka internet sitelerine bağlantıverilmesi bu sitelerin Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından desteklendiği anlamına gelmez. Kullanıcılar, bu tür ilişkileriniz, firmalar ile bilgi paylaşımınız ve hizmet sayfalarımızda bu kişilere link verilmiş olması nedeniyle ortaya çıkabilecek zararların ve mağduriyetlerin, hiçbir şekildeSeyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin sorumluluğunda olmadığını kabul ve taahhüt ederler. Ziyaret ettiğiniz tüm diğer internet sitelerinin yasal ve gizlilik bildirimlerinden haberdar olmanızı ve bunları dikkatle okumanızıöneririz.

Garantiler ve Feragatname: Bu İnternet Sitesi’ni sorumluluğu tarafınıza ait olmak üzere kullanabilirsiniz. Bu İnternet Sitesi tarafınıza “Olduğu Gibi” ve “Bulunduğu Sürece” esasında sağlanmaktadır. Dolayısıyla Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti., bu İnternet Sitesi’ndeki materyalin eksiksiz, doğru, güvenilir, güncel olduğu ve üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediği; bu İnternet Sitesi’ne erişimin kesintisiz veya hatasız olacağı; bu İnternet Sitesi’nin güvenli olacağı şeklinde açık, zımni, yasal veya (ticari amaçlarla kullanılabilirlik veya tatmin edici özellik ve belirli bir amaca uygun zımni garantileri dahil) herhangi bir tür garanti vermemektedir ve bu manadaki her tür beyan ve garanti işbu belgede reddedilir.

Lütfen belirli yargı alanlarının zımni garantilerin hariç tutulmasını kabul etmeyebileceği, dolayısıyla bu istisnanın sizin için geçerli olmayabileceği hususuna dikkat edin. Lütfen yerel kanunları kontrol edin. İşbu hallerde, yerel mevzuatın izin verdiği maksimum ölçüde sorumluluk sınırlandırmamız geçerli olacaktır.

Yükümlülükler: Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. ve/veya bu İnternet Sitesi’nin bizim adımıza yaratılmasında, üretilmesinde veya dağıtılmasında çalışan diğer herhangi bir taraf bu İnternet Sitesi’ne erişiminizden, Site’yi kullanmanızdan, kullanamamanızdan, İnternet Sitesi’nin içeriğinin değişmesinden ya da bu İnternet Sitesi’ndeki bir bağlantı yoluyla eriştiğiniz başka herhangi bir internet sitesinden ya da bize gönderdiğiniz elektronik posta mesajları sonucunda yaptığımız veya yapmadığımız herhangi bir şeyden kaynaklanan doğrudan, arızi, dolaylı veya ceza gerektiren herhangi bir hasar, maliyet, kayıp veya tazminat için herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.

Ayrıca Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. bu İnternet Sitesi’ndeki herhangi bir içeriğe erişmeniz, bu içeriği kullanmanız veya indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınıza veya başka herhangi bir malınıza bulaşabilecek virüsler nedeniyle yaşanabilecek kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi’nden herhangi bir materyal indirmeye karar verirseniz, bunun sorumluluğu tarafınıza aittir.

Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde bu İnternet Sitesi’ni kullanmak veya bu İnternet Sitesi’ne erişim sağlamaktan doğabilecek tüm haklarınızdan açıkça feragat etmektesiniz.

Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti., bu İnternet Sitesi’ne veya Site’nin herhangi bir özelliğine veya ilgili herhangi bir özellik veya parçasına erişiminizi herhangi bir zamanda haber vermeksizin kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutmaktadır.

Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin ve/veya bu İnternet Sitesi’nin yaratılmasında, üretilmesinde veya dağıtılmasında çalışan herhangi bir tarafın bu İnternet Sitesi’nde sağlanan materyal ve hizmetleri sürdürme veya bunlarla bağlantılı herhangi bir düzeltme, güncelleme veya sürüm çıkarma sorumluluğu yoktur. Bu İnternet Sitesi’nde sağlanan her tür materyal önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Yargı Yetkisi ve Geçerli Kanun: Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.bu İnternet Sitesi’nde yer alan materyal ve bilgilerin tüm ulusal kanunlardaveya dillerde uygun veya mevcut olduğuna dair bir beyanda bulunmamaktadır.

Tarafınız ve Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti., bu İnternet Sitesi’nin kullanımından kaynaklanan veya kullanımıyla ilgili her tür ihtilaf veya davanın Türk hukukuna tabi olduğu hususunda mutabakata varır.

İletişim ve Gizlilik: Hizmetlerdeki değişikliklerin yahut özel tekliflerin kullanıcılara bildirilmesi ve servislerle ilgili iletişim kurulabilmesi için Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. , kullanıcılara, rızaen bildirilmiş olması halinde, telefon aracılığıyla ulaşabilir veya kullanıcıların bildirdikleri e-posta adreslerine e-posta gönderebilir. Kullanıcılar bu şekilde e-posta veya telefon aracılığıyla yahut rızaen bildirilmiş herhangi bir ticari iletişim kanalı üzerinden kendisi ile iletişim kurulmasını istemiyorlarsa, Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekillerde tercihlerini değiştirebilirler.

Sözleşmenin Yürürlüğü ve Sona Ermesi: İşbu Sözleşme, kullanıcıların Site’yi veya hizmetleri kullanmaları anında kendiliğinden yürürlüğe girecek olup kullanımız sona ermediği müddetçe yürürlükte kalacaktır. Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti., herhangi bir sebep göstererek yahut hiçbir sebep göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın, kullanıcılarının hizmetlere erişimini derhal askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. AyrıcaSeyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. , tek taraflı iradesiyle, kullanıcılarının hesap bilgilerini veya verilerini servislerden ve her türlü arşivden kaldırma hakkını da saklı tutar.

Başvuruların Herhangi Bir Zamanda İptal Edilmesi: Kullanıcılar, destek başvurusu ya da görüş bildirimi gibi herhangi bir hizmete ilişkin kayıtlarınınve/veya paylaşımlarının ve bu süreçte temin ettikleri bilgilerin herhangi bir zamanda revize edilmesini talep edebilirler ya da sona erdirebilirler. Kullanıcılar, işbu talepleri için bizimle irtibata geçebilirler.

Bu talebinizin yerine getirilmesi amacıyla, talebiniz ile ilgili bir işlem yapmadan önce çalışanlarımız, sizden kişisel tanımlayıcı bilgileriniz de dâhil olmak üzere kimlik bilgilerinizi ve diğer ayrıntıları doğrulamanızı isteyebilir.

Bölünebilirlik: İşbu Sözleşmenin kimi düzenlemelerinin yetkili merciiler tarafından geçersiz bulunulması halinde, kullanıcılar, söz konusu geçersiz düzenlemenin, taraf iradelerine en uygun ve taraf yükümlülüğünün bertarafına en az imkân tanıyan düzenlemeler ile değiştirileceğini ve işbu Sözleşmenin geri kalanının geçerliliğine halel getirmeyeceğini kabul ve muahüt ederler.

Sözleşme Bütünlüğü: İşbu Sözleşme, kullanıcılar ile Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. arasında, kullanıcıların Site’yi kullanımını ve servislerden faydalanmasını düzenleyen esas sözleşme olup, daha önce aynı amaçla düzenlenmiş ve akdedilmiş diğer sözleşmelerin yerini almıştır.

İş Birliği Yasağı: Kullanıcılar, işbu Sözleşme’den ve Site’nin ve hizmetlerin kullanımından dolayı, Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. ile aralarında hiçbir iş birliği ilişkisi, ortaklık, iş ilişkisi veya acentelik tesis etmediğini kabul ve beyan ederler.

Devamlılık: Aksi açıkça belirtilmedikçe, kullanıcıların hizmetlere erişiminin sonlandırılması işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Feragat Yasağı: Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin işbu Sözleşme ile kendisine tanınmış hakları ve yetkileri kullanmaması, söz konusu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına gelmez.

Kenar Başlıkları: İşbu Sözleşmenin kenar başlıkları, sadece Sözleşme içeriğini belirtmek amacıyla yazılmış olup, hiçbir akdi ya da hukuki etkiye sahip değildir.

Mücbir Sebep: Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti., kendi kontrolü haricinde gelişen koşullar ve, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, mücbir sebep, hükümet tasarrufu (herhangi bir gerekli lisansın iptali veya tekzibi dâhil), savaş, isyan veya network araçlarının, sağlayıcılarının tahribi ve sair nedenlerden dolayı, İnternet Sitesi’nde sunduğu hizmetleri sonlandırma veya askıya alma hakkını haiz olup, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarardan sorumlu değildir.